TRABALLAMOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA A SOSTIBILIDADE:

económica, ambiental e social

Máis info

XERAMOS COÑECEMENTO CON IMPACTO

nas políticas públicas

Máis info

POTENCIAMOS A INNOVACIÓN PARA MELLORAR

a vida das persoas

Máis info

AXENDA DE EVENTOS

AXENDA DE EVENTOS

INVESTIGACIÓN

ECOBAS conta cunha axenda de investigación plenamente aliñada cos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible (ODS), enfocada nos retos globais ós que ten que facer fronte a sociedade: o cambio climático, a desigualdade, as políticas económicas, a innovación, a saúde…

RELACIÓN COA CONTORNA

ECOBAS ten a misión de converterse nun motor de cambio a través da xeración de coñecemento de calidade, axudando a resolver os problemas e necesidades da sociedade, contando cunha nutrida traxectoria de traballo e colaboración cunha ampla variedade de axentes.

FORMACIÓN

O capital humano é un piar fundamental para calquera organización, e cobra máis importancia se cabe no eido da investigación e o desenvolvemento. Dende ECOBAS promovemos tanto cursos de posgrao (doutoramento e mestrado) coma outro tipo de actividades formativas de interese, destinadas á comunidade universitaria e á sociedade en xeral.

 

 

Subvencionado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional