FORMACIÓN

MESTRADOS

MÁSTER EN ECONOMÍA

O obxectivo deste mestrado é formar grandes profesionais no eido da Economía e a Empresa, proporcionándolles as competencias que lles permitan incorporarse ó mercado laboral cunha alta capacitación, ou ben afrontar con solvencia posteriores estudos de doutoramento e con éxito a súa carreira investigadora.

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO

Poderaste matricular neste programa en calquera das tres universidades de Galicia (Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de A Coruña). Os prazos de preinscrición ábrense nos meses de xullo-agosto.

ASISTENCIA VIRTUAL E MODALIDADE A DISTANCIA

Contamos con aulas equipadas con sistemas de teledocencia para que que se poida asistir a todas as clases, independentemente de dende onde se impartan, sen necesidade de desprazarse a outra cidade.

Tamén é posible matricularse na modalidade ‘A Distancia’ para aquelas persoas que non poden seguir a formación de xeito presencial. Máis información sobre esta modalidade aquí.