TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

LOCALIZACIÓNS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

INVESTIGADORES PERMANENTES
INVESTIGADORES NO PERMANENTES
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN
INVESTIGADORES COLABORADORES
consello-reitor asesor-externo xavier-lavandeira maria-loureiro susana-raposo comite-cientifico comite-igualdad

LOCALIZACIÓNS

DELEGACIÓN SANTIAGO DE COMPOSTELA

USC

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Campus Norte, Av. do Burgo das Nacións, s/n

15782 Santiago de Compostela

e-mail: