Atrio Lema, Yago
Universidade de Santiago
Becker, Josephine
Universidade de Vigo
Bergamo, Jacopo Nicola
Universidade de Vigo
Bergantiños Cid, Gustavo
Universidade de Vigo
Bischoff, Lena
Universidade de Vigo
Bouzada Novoa, Violeta
Universidade da Coruña
Castro Atanes, Ana
Universidade de Santiago
Cendán Castillo, María
Universidade da Coruña
Chico Tato, Roberto
Xestor do grupo Organización do Coñecemento
Coello Pulido, Pablo
Universidade de Santiago
Comparada Pereira, Belén
Xestora do grupo ERENEA
Couñago Blanco, Estefanía
Universidade de Vigo
Depino Besada, Nahuel
Universidade de Vigo
De Rivera, Javier
Universidade de Vigo
Diz García, Daniel Ángel
Xestor do grupo Jean Monnet C+D
Docampo Diéguez, María Dolores
Xestora do grupo Organización do Coñecemento
Dumitru, Adina
Universidade da Coruña
Durán Santomil, Pablo
Universidade de Santiago
Erias Rodríguez, Antonio
Universidade da Coruña
Fontanet Pérez, Pol
Universidade de Vigo
Fortuny, Alejandro
Universidade de Vigo
García Lorenzo, Iria
Universidade de Vigo
García Pérez, Diego
Universidade da Coruña
Gomes da Silva, Joana C.
Universidade de Vigo
González , Encarnación
Universidade de Vigo
González Ferro, Angela
Xestora ECOBAS
Universidade de Vigo
Graña Álvarez, Roberto
Universidade de Vigo
Greaves, Sofía Rafaella
Universidade de Vigo
Hervés Estévez, Javier
Universidade de Vigo
Hervés Pardavila, David
Universidade de Santiago
Keurshorst, Noortje
Universidade de Vigo
Lado-Sestayo, Rubén
Universidade de Santiago
Lamilla Curros, Francisco
Universidade de Vigo
León Mateos, Fernando
Universidade de Vigo
Lloveras Gutiérrez, Javier
Universidade de Vigo
Loureiro García, María Luz
Directora Científica
Universidade de Santiago
López Manuel, Lucas
Universidade de Vigo
López Miguens, María Jesús
Universidade de Vigo
Martínez Castillo, Fernanda
Xestora do grupo GEN
Mato Santiso, Vanessa
Universidade da Coruña
Nunes, Pedro
Universidade de Santiago
Ogando Vidal, Andrea
Universidade de Vigo
Ozcelik, Nadin
Universidade da Coruña
Pandey, Poonan
Universidade de Vigo
Pascual Amigo, Sonia
Xestora do grupo Post-Growth Innovation Lab
Pernas García, Juan José
Universidade da Coruña
Pociña Sánchez, Brais
Universidade da Coruña
Pérez Pérez , Marcos Iñigo
Universidade de Vigo
Rey García, Marta
Universidade da Coruña
Robra, Ben
Universidade de Vigo
Rodríguez, Marceliano
Universidade da Coruña
Rodríguez García, Carlos
Universidade de Vigo
Rodríguez López, Nuria
Universidade de Vigo
Rodríguez Méndez, Miguel
Universidade de Vigo
Salido Andrés, Noelia
Universidade da Coruña
Santos Silva, Alexandra
Universidade de Vigo
Schramm, Elisa Teresa
Universidade de Vigo
Suárez Eiroa, Brais
Universidade de Vigo
Varela Lafuente, Manuel M.
Universidade de Vigo
Loureiro García, María Luz
Directora Científica
Universidade de Santiago
Lado-Sestayo, Rubén
Universidade de Santiago
Durán Santomil, Pablo
Universidade de Santiago
Pernas García, Juan José
Universidade da Coruña
Varela Lafuente, Manuel M.
Universidade de Vigo
Rodríguez Méndez, Miguel
Universidade de Vigo
Rodríguez López, Nuria
Universidade de Vigo
Pérez Pérez , Marcos Iñigo
Universidade de Vigo
López Miguens, María Jesús
Universidade de Vigo
Hervés Estévez, Javier
Universidade de Vigo
González , Encarnación
Universidade de Vigo
García Lorenzo, Iria
Universidade de Vigo
Bergantiños Cid, Gustavo
Universidade de Vigo
Rey García, Marta
Universidade da Coruña
Dumitru, Adina
Universidade da Coruña
Bergamo, Jacopo Nicola
Universidade de Vigo
Cendán Castillo, María
Universidade da Coruña
García Pérez, Diego
Universidade da Coruña
Erias Rodríguez, Antonio
Universidade da Coruña
Santos Silva, Alexandra
Universidade de Vigo
Rodríguez, Marceliano
Universidade da Coruña
Rodríguez García, Carlos
Universidade de Vigo
Pociña Sánchez, Brais
Universidade da Coruña
Ogando Vidal, Andrea
Universidade de Vigo
Nunes, Pedro
Universidade de Santiago
López Manuel, Lucas
Universidade de Vigo
León Mateos, Fernando
Universidade de Vigo
Lamilla Curros, Francisco
Universidade de Vigo
Keurshorst, Noortje
Universidade de Vigo
Hervés Pardavila, David
Universidade de Santiago
Graña Álvarez, Roberto
Universidade de Vigo
Gomes da Silva, Joana C.
Universidade de Vigo
Fortuny, Alejandro
Universidade de Vigo
Fontanet Pérez, Pol
Universidade de Vigo
Depino Besada, Nahuel
Universidade de Vigo
Couñago Blanco, Estefanía
Universidade de Vigo
Coello Pulido, Pablo
Universidade de Santiago
Castro Atanes, Ana
Universidade de Santiago
Bouzada Novoa, Violeta
Universidade da Coruña
Bischoff, Lena
Universidade de Vigo
Becker, Josephine
Universidade de Vigo
Atrio Lema, Yago
Universidade de Santiago
Suárez Eiroa, Brais
Universidade de Vigo
Schramm, Elisa Teresa
Universidade de Vigo
Salido Andrés, Noelia
Universidade da Coruña
Robra, Ben
Universidade de Vigo
Pandey, Poonan
Universidade de Vigo
Ozcelik, Nadin
Universidade da Coruña
Mato Santiso, Vanessa
Universidade da Coruña
Lloveras Gutiérrez, Javier
Universidade de Vigo
Greaves, Sofía Rafaella
Universidade de Vigo
De Rivera, Javier
Universidade de Vigo
González Ferro, Angela
Xestora ECOBAS
Universidade de Vigo
Comparada Pereira, Belén
Xestora do grupo ERENEA
Martínez Castillo, Fernanda
Xestora do grupo GEN
Diz García, Daniel Ángel
Xestor do grupo Jean Monnet C+D
Pascual Amigo, Sonia
Xestora do grupo Post-Growth Innovation Lab
Chico Tato, Roberto
Xestor do grupo Organización do Coñecemento
Docampo Diéguez, María Dolores
Xestora do grupo Organización do Coñecemento