Atrio Lema, Yago
University of Santiago
Becker, Josephine
University of Vigo
Bergamo, Jacopo Nicola
University of Vigo
Bergantiños Cid, Gustavo
University of Vigo
Bischoff, Lena
University of Vigo
Bouzada Novoa, Violeta
University of A Coruña
Castro Atanes, Ana
University of Santiago
Cendán Castillo, María
University of A Coruña
Chico Tato, Roberto
Organización do Coñecemento Group Manager
University of Vigo
Coello Pulido, Pablo
University of Santiago
Comparada Pereira, Belén
Manager of ERENEA Group
University of Vigo
Couñago Blanco, Estefanía
University of Vigo
Depino Besada, Nahuel
University of Vigo
De Rivera, Javier
University of Vigo
Diz García, Daniel Ángel
Manager of the Jean Monnet C+D Group
University of A Coruña
Docampo Diéguez, María Dolores
Organización do Coñecemento Group Manager
University of Vigo
Domínguez Lamela, Alejandro
GEN Group Manager
University of Vigo
Dumitru, Adina
University of A Coruña
Durán Santomil, Pablo
University of Santiago
Erias Rodríguez, Antonio
University of A Coruña
Fontanet Pérez, Pol
University of Vigo
Fortuny, Alejandro
University of Vigo
García Lorenzo, Iria
University of Vigo
García Pérez, Diego
University of A Coruña
Gomes da Silva, Joana C.
University of Vigo
González , Encarnación
University of Vigo
González Ferro, Angela
ECOBAS Manager and Coordinator
University of Vigo
Graña Álvarez, Roberto
University of Vigo
Greaves, Sofía Rafaella
University of Vigo
Gómez Suárez, Manuel A.
University of A Coruña
Hervés Estévez, Javier
University of Vigo
Hervés Pardavila, David
University of Santiago
Iglesias Vázquez, Emma María
Secretary
University of A Coruña
Keurshorst, Noortje
University of Vigo
Labandeira Villot, Xavier
Director
University of Vigo
Lado-Sestayo, Rubén
University of Santiago
Lamilla Curros, Francisco
University of Vigo
León Mateos, Fernando
University of Vigo
Lloveras Gutiérrez, Javier
University of Vigo
Loureiro García, María Luz
Scientific Director
University of Santiago
López Manuel, Lucas
University of Vigo
López Miguens, María Jesús
University of Vigo
López Rodríguez, Jesús
University of A Coruña
Martínez Castillo, Cecilia Araceli
GEN Group Manager
University of Vigo
Martínez Castillo, Fernanda
GEN Group Manager
University of Vigo
Mato Santiso, Vanessa
University of A Coruña
Montero Muñoz, María
University of Vigo
Nunes, Pedro
University of Santiago
Ogando Vidal, Andrea
University of Vigo
Ozcelik, Nadin
University of A Coruña
Pandey, Poonan
University of Vigo
Pascual Amigo, Sonia
Post-Growth Innovation Lab Manager
University of Vigo
Pernas García, Juan José
University of A Coruña
Pociña Sánchez, Brais
University of A Coruña
Pérez Pérez , Marcos Iñigo
University of Vigo
Rey García, Marta
University of A Coruña
Robra, Ben
University of Vigo
Rodríguez, Marceliano
University of A Coruña
Rodríguez García, Carlos
University of Vigo
Rodríguez López, Nuria
University of Vigo
Rodríguez Méndez, Miguel
University of Vigo
Salido Andrés, Noelia
University of A Coruña
Santos Silva, Alexandra
University of Vigo
Schramm, Elisa Teresa
University of Vigo
Suárez Eiroa, Brais
University of Vigo
Varela Lafuente, Manuel M.
University of Vigo
Labandeira Villot, Xavier
Director
University of Vigo
Loureiro García, María Luz
Scientific Director
University of Santiago
Iglesias Vázquez, Emma María
Secretary
University of A Coruña
López Rodríguez, Jesús
University of A Coruña
Lado-Sestayo, Rubén
University of Santiago
Durán Santomil, Pablo
University of Santiago
Pernas García, Juan José
University of A Coruña
Gómez Suárez, Manuel A.
University of A Coruña
Varela Lafuente, Manuel M.
University of Vigo
Rodríguez López, Nuria
University of Vigo
Rodríguez Méndez, Miguel
University of Vigo
Pérez Pérez , Marcos Iñigo
University of Vigo
Montero Muñoz, María
University of Vigo
López Miguens, María Jesús
University of Vigo
Hervés Estévez, Javier
University of Vigo
González , Encarnación
University of Vigo
García Lorenzo, Iria
University of Vigo
Bergantiños Cid, Gustavo
University of Vigo
Rey García, Marta
University of A Coruña
Dumitru, Adina
University of A Coruña
Suárez Eiroa, Brais
University of Vigo
Schramm, Elisa Teresa
University of Vigo
Salido Andrés, Noelia
University of A Coruña
Robra, Ben
University of Vigo
Pandey, Poonan
University of Vigo
Ozcelik, Nadin
University of A Coruña
Mato Santiso, Vanessa
University of A Coruña
Lloveras Gutiérrez, Javier
University of Vigo
Greaves, Sofía Rafaella
University of Vigo
De Rivera, Javier
University of Vigo
Bergamo, Jacopo Nicola
University of Vigo
Cendán Castillo, María
University of A Coruña
García Pérez, Diego
University of A Coruña
Erias Rodríguez, Antonio
University of A Coruña
Santos Silva, Alexandra
University of Vigo
Rodríguez, Marceliano
University of A Coruña
Rodríguez García, Carlos
University of Vigo
Pociña Sánchez, Brais
University of A Coruña
Ogando Vidal, Andrea
University of Vigo
Nunes, Pedro
University of Santiago
López Manuel, Lucas
University of Vigo
León Mateos, Fernando
University of Vigo
Lamilla Curros, Francisco
University of Vigo
Keurshorst, Noortje
University of Vigo
Hervés Pardavila, David
University of Santiago
Graña Álvarez, Roberto
University of Vigo
Gomes da Silva, Joana C.
University of Vigo
Fortuny, Alejandro
University of Vigo
Fontanet Pérez, Pol
University of Vigo
Depino Besada, Nahuel
University of Vigo
Couñago Blanco, Estefanía
University of Vigo
Castro Atanes, Ana
University of Santiago
Bouzada Novoa, Violeta
University of A Coruña
Bischoff, Lena
University of Vigo
Becker, Josephine
University of Vigo
Coello Pulido, Pablo
University of Santiago
Atrio Lema, Yago
University of Santiago
González Ferro, Angela
ECOBAS Manager and Coordinator
University of Vigo
Comparada Pereira, Belén
Manager of ERENEA Group
University of Vigo
Domínguez Lamela, Alejandro
GEN Group Manager
University of Vigo
Martínez Castillo, Fernanda
GEN Group Manager
University of Vigo
Martínez Castillo, Cecilia Araceli
GEN Group Manager
University of Vigo
Diz García, Daniel Ángel
Manager of the Jean Monnet C+D Group
University of A Coruña
Pascual Amigo, Sonia
Post-Growth Innovation Lab Manager
University of Vigo
Chico Tato, Roberto
Organización do Coñecemento Group Manager
University of Vigo
Docampo Diéguez, María Dolores
Organización do Coñecemento Group Manager
University of Vigo