TRAINING

Here you can find information about the Interuniversity Doctorate Program in Economic Analysis and Business Strategy promoted by ECOBAS, about our master programs, about other courses and training actions of interest organized by the Group and by other agents, and about the Seminars cycles coordinated by ECOBAS and those organized by other centers.

The improvement of human capital is one of the fundamental challenges for any organization, and ECOBAS is no exception.

FORMACIÓN

A mellora do capital humano constitúe un dos retos fundamentais para calquera organización, e ECOBAS non é unha excepción.


Aquí poderás atopar información sobre o Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial desenvolvido por ECOBAS, sobre outros cursos e accións formativas de interese organizadas pola Agrupación e por outros axentes e sobre o ciclo de Seminarios que coordina ECOBAS.