FORMACIÓN

DOUTORAMENTOS

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISE ECONÓMICA E ESTRATEXIA EMPRESARIAL

Este programa de doutoramento, regulado polo R.D. 99/2011, integra a docentes e grupos de investigación pertencentes ás tres universidades galegas, que realizan investigación de calidade no eido da Economía e a Empresa.

PROGRAMA
INTERUNIVERSITARIO

Poderaste matricular neste programa en calquera das tres universidades de Galicia (Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de A Coruña). Os prazos de preinscrición ábrense nos meses de agosto-setembro.

COORDINACIÓN DO PROGRAMA

Miguel G. Loureiro

Coordinador xeral do programa e Coordinador na Universidade de Vigo

María Loureiro

Coordinadora na Universidade de Santiago de Compostela

Emma M. Iglesias

Coordinadora na Universidade da Coruña

OS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

O persoal investigador que participa neste programa forma parte dos mellores grupos de investigación de Galicia no eido da Economía e a Empresa, sendo en moitos casos investigadoras e investigadores de prestixio recoñecidos internacionalmente.