An Introduction to Latent Class, Latent Profile and Latent Transition Analyses in R

Friday 24/11 and friday 01/12

Face-to-face course

Further information: Miguel González-Loureiro.
Coordinator of the inter-university PhD Program

This course will be about finite mixture models in R with either crosssectional or longitudinal data. These models can discover the potential existence of hidden groups in the sample. Fit indexes will help in the detection of the number of hidden groups. It also may prove nonheterogeneity in the sample based on certain variables. If it detects hidden groups, the scholar can characterize the groups based on the variables and even perform a multilogistic regression to know how much each variable is associated with the likelihood of membership to each group.

Apply here

NUMBER OF SEATS: there is a limited number of seats, on a first-in, first-served basis

Those admitted will receive a confirmation by email.

Click here to view and download the brochure in PDF format

 


An Introduction to Latent Class, Latent Profile and Latent Transition Analyses in R

Friday 24/11 and friday 01/12

Face-to-face course

Further information: Miguel González-Loureiro.
Coordinator of the inter-university PhD Program

This course will be about finite mixture models in R with either crosssectional or longitudinal data. These models can discover the potential existence of hidden groups in the sample. Fit indexes will help in the detection of the number of hidden groups. It also may prove nonheterogeneity in the sample based on certain variables. If it detects hidden groups, the scholar can characterize the groups based on the variables and even perform a multilogistic regression to know how much each variable is associated with the likelihood of membership to each group.

Apply here

NUMBER OF SEATS: there is a limited number of seats, on a first-in, first-served basis

Those admitted will receive a confirmation by email.

Click here to view and download the brochure in PDF format

 


III PRICIT Doctoral Workshop

O III PRICIT Doctoral Workshop convoca a todo o persoal doutoral interesado a presentar as súas propostas de investigación para a súa revisión e retroalimentación.

As propostas de investigación deben incluír, normalmente, a seguinte estrutura:

 • Introdución/enunciado do problema/definición.
 • Breve revisión bibliográfica.
 • Desenvolvemento conceptual.
 • Metodoloxía proposta.
 • Resultados previstos.

Cada presentación someterase a un proceso de revisión. Acéptanse tanto as ideas en fase inicial coma os proxectos máis avanzados, pero deben estar o suficientemente desenvolvidos como para que a retroalimentación poida ser útil.
O Workshop tamén ofrece dous debates principais, e a oportunidade de recibir asesoramento sobre a elaboración da estratexia máis eficaz para a redacción e presentación de traballos en revistas de prestixio.

A actividade é gratuíta (as comidas e cafés están incluídos) e é posible asistir sen presentar ningún traballo. O alumnado de doutoramento nas fases iniciais, que aínda non teña desenvolvido unha proposta, tamé será benvido, e se lle anima a asistir.

 

Datas importantes:

Todas as solicitudes serán en inglés e deben ser enviadas a  nun único  arquivo de PDF. As dúbidas poden ser enviadas ao mesmo email.

 • Data límite para envío de propostas: 15 de febreiro de 2023
 • Notificación de aceptación: 28 de febreiro de 2023

 

Toda a información: PhD Doctoral Workshop_III_PRICIT_2023


Obradoiro de Estratexia Empresarial

10:00 am – 11:00 am Lucas López-Manuel (Universidade de Vigo) | On the paradox of green regulation: does it really nurture first-mover advantages?

Retruque: Bárbara Larrañeta

11:00 am – 12:00 am Lucio Fuentelsaz (Universidad de Zaragoza) | Speed of pro-market reforms and entrepreneurial innovation.

Retruque: Xosé H. Vázquez

12:00 am – 12:30 am Café
12.30 am – 13:30 pm Bárbara Larrañeta (Universidad Pablo de Olavide) | To each his own: signal portfolios on the value of employees for newly public ventures and different investors decisions.

Retruque: Miguel G. Loureiro

13.30 am – 14:30 pm Virginia Hernández (Universidad Carlos III) | Data-driven technologies, participation in global value chain and sustainable operations. Do size and age matter?

Retruque: Lucio Fuentelsaz

14.30 am – 16:00 pm Xantar
16:00 pm – 17:00 pm Xosé H. Vázquez (Universidade de Vigo) | The limits of institutional pressures: how corporations bypass the costs of normative deviance in climate change action.

Retruque: Juan P. Maícas

17:00 pm – 18:00 pm Juan P. Maícas (Universidad de Zaragoza) | A journey to SMJ through the review process with(out) a happy ending.

Webinarios para a preparación de propostas á convocatoria Consolidator Grant 2023 (USC)

Horizonte Europa – ERC Consolidator Grant 2023

Webinarios para a preparación de propostas á convocatoria Consolidator Grant 2023

Nos próximos días, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) van organizar varios seminarios para dar apoio na preparación de solicitudes para a convocatoria ERC Consolidator Grant 2023.

A convocatoria Consolidator Grant 2023 está aberta a investigadores e investigadoras de calquera nacionalidade que conten con 7 a 12 anos de experiencia desde a finalización do seu doutoramento. O financiamento estándar cubre ata 2 millóns de euros por un período de 5 anos, cubrindo ata o 100% dos custos totais elixibles e unha contribución do 25% dos custos indirectos.


Curso de Python

PROFESORES: Pablo Coello Pulido, Economista, analista de datos, desarrollador e investigador en Opseeker y Beway, e Francisco Camiña Ceballos, biólogo e doutor en xenética humana pola USC

Temario

Primera parte: elementos básicos de programación en Python

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas) de clase máis unha de tutorías. As clases consisten nunha primeira parte de teoría exemplificada con exercicios resolots polo profesor.

Aparte, entregaranse aos alumnos exercicios (coas súas solucións) para complementar o temario e practicar entre sesións. No caso de ter dúbidas sobre os exercicios poderanse consultar por email aos profesores ou na sesión de tutorías.

A sesión de tutorías está pensada para resolver dúbidas tanto das clases como dos ejercicios.

Apartados do temario:

 • Introducción e set up
 • Elementos básicos
 • Condicionais
 • Estruturas de datos en Python
 • Bucles
 • Funcións

Segunda parte: Numpy y pandas

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas). A mecánica das clases é similar á da primeira parte: Teoría e exercicios resoltos polo profesor en clase e exercicios con solucións para practicar entre sesións.

Ao final desta parte propondrase un pequeno proxecto para que resolvan os alumnos. Explicarase durante a última hora da terceira sesión desta parte, entregarase coa súa solución (o unha posible solución) e a última sesión do curso consistirá en 2 horas de tutorías para solucionar dudas sobre o proxecto e a segunda parte do curso.

Apartados do temario:

 • Series: ¿Qué son? e métodos
 • Dataframes: introdución
 • Múltiples dataframes
 • Dataframes: principáis métodos.
 • Visualización
 • Proxecto