Técnico/a de Xestión no Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS

Convocatoria para a cobertura do posto de xestión do Centro de Investigación Interuniversitario:

Concurso de méritos 0424 da Universidade de Vigo

Referencia da oferta: 0424-127173

PROCESO FINALIZADO