RELACIÓN COA CONTORNA

COLABORAMOS CON...

O CENTRO presenta unha nutrida experiencia e traxectoria de traballo e colaboración cunha ampla variedade de actores, que abranguen a empresas e clústeres de lucro, organismos e centros de investigación, administracións públicas e outros.


CENTROS TECNOLÓXICOS E DE INVESTIGACIÓN

CENTROS TECNOLÓXICOS E DE INVESTIGACIÓN

INSTITUCIÓNS PÚBLICAS

INSTITUCIÓNS PÚBLICAS

CLÚSTERES E ASOCIACIÓNS

CLÚSTERES E ASOCIACIÓNS

SISTEMA EMPRESARIAL

SISTEMA EMPRESARIAL

Se queres colaborar con Ecobas a través dalgún proxecto...

Contacta