06/06/2017

I Congreso de Historia do Turismo. As orixes do turismo en España, 1900-1939: o nacemento dun país de turismo

Celebración do I Congreso de Historia do Turismo do 6 ó 8 de xuño de 2017 no Mosteiro de San Xoán de Poio (Pontevedra)

Lugar de celebración: Mosteiro de San Xoán de Poio (Pontevedra).

Data de celebración:
6, 7, y 8 de junio de 2017.


Coordinadores:
Rafael Vallejo (Universidade de Vigo, ECOBAS), Carlos Larrinaga. (Universidad de Granada)

Comité organizador:
Elvira Lindoso (Universidade da Coruña), Margarita Vilar (Universidade da Coruña), Beatriz Correyero (Universidad Católica de Murcia), Carlos Larrinaga (Universidad de Granada), Rafael Vallejo (Universidade de Vigo, ECOBAS)

Organización e soporte institucional:
Grupo de investigación e Proxecto coordinado de investigación TURHIS e TURHISGAL; Universidade de Vigo; ECOBAS (Economic and Business Administration for Society)

Máis información no seguinte enlace