19/10/2022

Curso de Python

Datas do curso: 19 e 26 de Outubro e 2, 9, 16, 23 e 30 de Novembro de 17:00h a 19:00h

A duración total do curso son 15 horas repartidas en 7 sesións:

 • Primeira parte do curso: 3 sesións de 2 horas. Pode engadirse unha hora máis para tutorías ao finalizar unha das sesións.
 • Segunda parte do curso: 3 sesións de 2 horas. 5 horas de teoría e unha de presentación dun proxecto final.
 • Sesión turoría: 2 horas. Dúbidas da segunda parte e mais do proxecto.

MODALIDADE MIXTA

PRESENCIAL: USC

ONLINE: Retransmitido por Teams

INSCRICIÓN AO CURSO

PROFESORES: Pablo Coello Pulido, Economista, analista de datos, desarrollador e investigador en Opseeker y Beway, e Francisco Camiña Ceballos, biólogo e doutor en xenética humana pola USC

Temario

Primera parte: elementos básicos de programación en Python

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas) de clase máis unha de tutorías. As clases consisten nunha primeira parte de teoría exemplificada con exercicios resolots polo profesor.

Aparte, entregaranse aos alumnos exercicios (coas súas solucións) para complementar o temario e practicar entre sesións. No caso de ter dúbidas sobre os exercicios poderanse consultar por email aos profesores ou na sesión de tutorías.

A sesión de tutorías está pensada para resolver dúbidas tanto das clases como dos ejercicios.

Apartados do temario:

 • Introducción e set up
 • Elementos básicos
 • Condicionais
 • Estruturas de datos en Python
 • Bucles
 • Funcións

Segunda parte: Numpy y pandas

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas). A mecánica das clases é similar á da primeira parte: Teoría e exercicios resoltos polo profesor en clase e exercicios con solucións para practicar entre sesións.

Ao final desta parte propondrase un pequeno proxecto para que resolvan os alumnos. Explicarase durante a última hora da terceira sesión desta parte, entregarase coa súa solución (o unha posible solución) e a última sesión do curso consistirá en 2 horas de tutorías para solucionar dudas sobre o proxecto e a segunda parte do curso.

Apartados do temario:

 • Series: ¿Qué son? e métodos
 • Dataframes: introdución
 • Múltiples dataframes
 • Dataframes: principáis métodos.
 • Visualización
 • Proxecto

PROFESORES: Pablo Coello Pulido, Economista, analista de datos, desarrollador e investigador en Opseeker y Beway, e Francisco Camiña Ceballos, biólogo e doutor en xenética humana pola USC

Temario

Primera parte: elementos básicos de programación en Python

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas) de clase máis unha de tutorías. As clases consisten nunha primeira parte de teoría exemplificada con exercicios resolots polo profesor.

Aparte, entregaranse aos alumnos exercicios (coas súas solucións) para complementar o temario e practicar entre sesións. No caso de ter dúbidas sobre os exercicios poderanse consultar por email aos profesores ou na sesión de tutorías.

A sesión de tutorías está pensada para resolver dúbidas tanto das clases como dos ejercicios.

Apartados do temario:

 • Introducción e set up
 • Elementos básicos
 • Condicionais
 • Estruturas de datos en Python
 • Bucles
 • Funcións

Segunda parte: Numpy y pandas

Cunha duración estimada de 6 horas (3 sesións de 2 horas). A mecánica das clases é similar á da primeira parte: Teoría e exercicios resoltos polo profesor en clase e exercicios con solucións para practicar entre sesións.

Ao final desta parte propondrase un pequeno proxecto para que resolvan os alumnos. Explicarase durante a última hora da terceira sesión desta parte, entregarase coa súa solución (o unha posible solución) e a última sesión do curso consistirá en 2 horas de tutorías para solucionar dudas sobre o proxecto e a segunda parte do curso.

Apartados do temario:

 • Series: ¿Qué son? e métodos
 • Dataframes: introdución
 • Múltiples dataframes
 • Dataframes: principáis métodos.
 • Visualización
 • Proxecto