Solicitude inscrición: Itinerario de Innovación para a Transferencia – Sesión 3 (Vigo, 30/04/24)

    Modalidade de participación:

    Perfil:

    Área/s de investigación:

    Universidade á que pertences:

    ****