1ª CONVOCATORIA 2022 DE AXUDAS ECOBAS PARA O FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DE I+D+i

Lembra que o prazo para a presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2022, no caso das actividades de tipo 1, e o 31 de xullo, no caso das actividades de tipo 2.

Podes consultar as bases da convocatoria neste enlace.

  ***
  DATOS DA ACTIVIDADE:

  Data de inicio da actividade:
  Data de finalización da actividade:

  Custo total estimado:

  Impacto esperado:

  Tipo de gastos para os que se solicita a axuda:

  ***
  AXUDAS SOLICITADAS PARA A MESMA ACTIVIDADE

  ***
  Se dispós dun programa da actividade ou información adicional, podes subila aquí nun único arquivo: