1ª CONVOCATORIA 2022 DE AXUDAS ECOBAS PARA O FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DE I+D+i

Lembra que o prazo para a presentación de solicitudes para actividades de tipo 1 remata o 1 de outubro de 2022. O prazo de presentación de solicitudes para actividades de tipo 2 amplíase ata o 5 de agosto de 2022.

Podes consultar as bases da convocatoria neste enlace.

  Se seleccionaches 'Persoal non permanente', indica que investigadora ou investigador permanente apoia a túa solicitude

  ***
  DATOS DA ACTIVIDADE:

  Data de inicio da actividade:
  Data de finalización da actividade:

  Custo total estimado:

  Impacto esperado:

  Tipo de gastos para os que se solicita a axuda:

  ***
  AXUDAS SOLICITADAS PARA A MESMA ACTIVIDADE

  ***
  Se dispós dun programa da actividade ou información adicional, podes subila aquí nun único arquivo: