TITULADO GRADUADO II – PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN e XESTIÓN (REF: FUND/22-9)

Apoio á xestión económica e contable da Fundación Biomédica Galicia Sur. TITULACIÓN REQUERIDA: Diplomatura/Grao (< 300 ECTS) ou equivalente, na rama de Ciencias Económicas e Xurídicas.

A data límite para presentar candidaturas é o 6 de xuño

Máis información