Contratación de persoal de apoio para o proxecto europeo “Erasmus+KA2 We’re IN, Women EntREpreneurs IN action!”

Requisitos das/os candidatas/os:

  1. Grado en ADE/diplomatura ou licenciatura.
  2. Capacidade para a elaboración de documentos docentes.
  3. Experiencia en docencia de creación, financiación e xestión de empresas ou experiencia profesional equivalente relevante no ámbito empresarial.
  4. Formación metodóloxica.

Os interesados deberán enviar o seu CV á dirección de e-mail:

Data límite de recepción de candidaturas: 4 de febreiro ás 14:00hrs