Contratación de persoal de apoio para o proxecto europeo “Erasmus+KA2 We’re IN, Women EntREpreneurs IN action!”

Requisitos das/os candidatas/os:

 1. Grado en ADE/diplomatura ou licenciatura.
 2. Capacidade para a elaboración de documentos docentes.
 3. Experiencia en docencia de creación, financiación e xestión de empresas ou experiencia profesional equivalente relevante no ámbito empresarial.
 4. Formación metodóloxica.

 

Traballo a realizar:

 1. Desenvolver un novo “Training program” sobre emprendimento, enfocado en aspectos de xestión da actividade  (legal, xestión, finanzas, comercial,…)

–         Docencia no curso “Training program”

 

Características do contrato:

 1. Tipo de contrato: contrato por obra
 2. Duración: 2 meses con opción de renovación
 3. Data estimada do inicio do contrato: 03/03/2022
 4. Data fin de contrato: 03/05/2022
 5. Retribución total: 4.100€
 6. Xornada: a tempo parcial. Xoves e venres de 16:00 a 21:00
 7. Lugar de traballo: Universidade de Vigo, Facultade Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense. Campus As Lagoas, Ourense.

 

Proceso de selección:

A selección será levada a cabo por unha comisión formada por membros do grupo de investigación responsable do proxecto WE RE´IN  na Universidade de Vigo atendendo a:

 1. Formación (10%)
 2. Experiencia e capacidades (40%)
 3. Entrevista persoal (50%)

 

Os interesados deberán enviar o seu CV á dirección de e-mail:

Data límite de recepción de candidaturas: 4 de febreiro ás 14:00hrs

 

Haberá un prazo de reclamación de 3 días hábiles desde a publicación dos resultados provisionais.

O resultado da selección publicarase en forma de lista co candidato(a) seleccionado(a) e os(as) candidatos(as) en reserva.