23/11/2016

Xornada H2020: Información práctica para propostas en agroalimentación, enerxía e medio ambiente

Xornada organizada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Centro para el Desenrolo Tecnolóxico Industrial (CDTI), a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e a Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA), en colaboración coas Universidades de A Coruña (UDC), Santiago de Compostela (USC) e Vigo (UVigo)

Xornada organizada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o CDTI, GAIN e FEUGA en colaboración coas Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo sobre as prioridades de financiación e os aspectos clave de preparación de propostas en agroalimentación, enerxía e medio ambiente en H2020 para o ano 2017.

Data de celebración: 23 de novembro de 2016, de 09.30 a 13.30 horas
Lugar de celebración:
 Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, Campus Vida. Santiago de Compostela

Máis información aquí.