01/07/2021

Xornada dixital – Galicia 2030: Reinventar a industria

Galicia 2030: Reinventar a industria

Organiza: Confederación de Empresarios de Galicia

Data: 1 xull. 2021

Hora: 09:30 a. m. en Madrid

Inscrición á xornada aquí 

Máis información e programa aquí

Descrición: A actividade industrial, esencial para o desenvolvemento económico de calquera territorio, enfróntase a unha transformación sen precedentes. A dobre transición, ecolóxica e dixital, afectará a todos os aspectos da nosa economía, polo que é necesario modernizar e potenciar o tecido produtivos da nosa rexión. Atopámonos nun momento crucial para abordar esta transformación, tendo en conta os recursos que durante os próximos anos disporá a Unión Europea, os tipos de interese, os cambios tecnolóxicos e as novas necesidades dun mercado cada vez máis dinámico. Co obxectivo de analizar os desafíos e oportunidades do noso tecido industrial, contaremos con destacados expertos, que valorarán a situación actual e futura do sector a nivel nacional e rexional e como non cos nosos empresarios, comprometidos neste proceso de transformación, que sen dúbida trasladarannos a súa importante visión ante o escenario que se presenta nos próximos anos.