15/07/2019

Defensa de Tese Doutoral: ‘Influencia da propiedade na xestión dos equipos de fútbol europeos’, por Luis Carlos Sánchez Martínez

Luis Carlos Sánchez Martínez defende a súa tese doutoral, dirixida por Ángel A. Barajas Alonso, do grupo IC2, e Patricio Sánchez Fernández, do grupo GEN, ambos de ECOBAS

Luns 15 de xullo
Seminario 0.6 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Luis Carlos Sánchez Martínez

Título: Influence of ownership in the management of European football teams
Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Coa colaboración de ECOBAS