21/12/2023

CHAMADA ECOBAS | CONTRATOS RAMÓN Y CAJAL (RyC) 2023

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS ECOBAS PARA A SOLICITUDE DE CONTRATOS “RAMÓN Y CAJAL 2023”

ECOBAS abre un proceso de recollida de manifestacións de interese de persoal investigador posdoutoral que queira optar a incorporarse ao noso equipo á través dos contratos Ramón y Cajal (RYC) 2023 do Programa Estatal para Desenvolver, Atraer e Reter Talento do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, Ministerio de Ciencia e Innovación, con publicación en Decembro 2023.

Con esta chamada, a dirección científica anima a todo o persoal permanente de ECOBAS a avaliar e mesmo estimular a presentación das devanditas manifestacións de interese, posto que as persoas seleccionadas a través deste proceso serán convidadas a presentar a súa candidatura ao programa de contratos Ramón y Cajal co respaldo científico de ECOBAS.

OBXECTIVO

O obxectivo destas axudas é promover a incorporación de persoal investigador doutor, español e estranxeiro, cunha traxectoria destacada, en centros de I+D españois, co fin de que adquiran competencias e capacidades que lles permitan obter un posto de carácter estable nun organismo de investigación do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e de Innovación.

FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

SELECCIÓN

A comisión de selección deste proceso está composta por:

  • Presidenta: María Loureiro García (Catedrática de Universidade e Directora Científica de ECOBAS)
  • Secretaria: Emma María Iglesias Vázquez (Catedrática de Universidade e Secretaria Científica de ECOBAS)
  • Vogais: Xavier Labandeira Villot (Catedrático de Universidade e Director de ECOBAS)

Se, por calquera causa, no momento en que a comisión avaliadora teña que examinar as solicitudes, algún/algunha dos/das compoñentes non pode asistir, substituirase pola persoa que para o efecto se nomee, recaendo noutro/a investigador/a membro da mesma entidade.

As candidaturas recibidas serán valoradas e ranqueadas polo Comité de Dirección do Centro, en base aos seguintes criterios:

  • formación e publicacións científicas (ata un máximo de 50 puntos)
  • encaixe do proxecto científico coa axenda científica de ECOBAS (ata un máximo de 30 puntos)
  • outros méritos relacionados coa convocatoria (internacionalización: estadías, congresos, liderado en proxectos, e outros méritos relacionados) (ata un máximo de 20 puntos).

As convocatorias que obteñan a mellor valoración serán avaladas polo centro Interuniversitario ECOBAS á convocatoria Ramón y Cajal 2023.

Descarga aquí o PDF coas bases da recollida de candidaturas ECOBAS para solicitude de contratos Ramón y Cajal 2023.