21/12/2023

CHAMADA ECOBAS | CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA 2023

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS ECOBAS PARA A SOLICITUDE DE CONTRATOS “JUAN DE LA CIERVA 2023”

ECOBAS abre o  proceso de recepción de manifestacións de interese por parte de persoal investigador  posdoutoral que queira optar a incorporarse á través dos contratos Juan de la Cierva 2023 do Programa Estatal para Desenvolver, Atraer e Reter Talento do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, Ministerio de Ciencia e Innovación, con publicación en Decembro 2023.

As persoas seleccionadas por  ECOBAS a través deste proceso serán convidadas a presentar unha candidatura ao programa de contratos Juan de la Cierva. Para tal fin, é condición imprescindible que a persoa proposta como titora do plan de traballo sexa membro adscrito de ECOBAS. 

FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

SELECCIÓN

A comisión de selección deste proceso está composta por:

  • Presidenta: María Loureiro García (Catedrática de Universidade e Directora Científica de ECOBAS)
  • Secretaria: Emma María Iglesias Vázquez (Catedrática de Universidade e Secretaria Científica de ECOBAS)
  • Vogais: Xavier Labandeira Villot (Catedrático de Universidade e Director de ECOBAS)

Se, por calquera causa, no momento en que a comisión avaliadora teña que examinar as solicitudes, algún/algunha dos/das compoñentes non pode asistir, substituirase pola persoa que para o efecto se nomee, recaendo noutro/a investigador/a membro da mesma entidade.

As candidaturas recibidas serán valoradas e ranqueadas polo Comité de Dirección do Centro, en base aos seguintes criterios:

  • formación e publicacións científicas (ata un máximo de 50 puntos)
  • encaixe do proxecto científico coa axenda científica de ECOBAS (ata un máximo de 30 puntos)
  • outros méritos relacionados coa convocatoria (internacionalización: estadías, congresos, participación en proxectos, e outros méritos relacionados) (ata un máximo de 20 puntos).

As convocatorias que obteñan a mellor valoración serán avaladas polo centro Interuniversitario ECOBAS á convocatoria Juan de la Cierva 2023.

Descarga aquí o pdf coas bases do proceso de selección de ECOBAS para a presentación de candidaturas á convocatoria Juan de la Cierva 2023.