18/01/2021

A investigadora Estefanía Mourelle, membro de ECOBAS, recibe un premio internacional

A editorial Emerald acaba de outorgar un dos seus premios Emerald Literati Award á Doutora en Economía por unha das súas publicacións

A editorial Emerald acaba de outorgar un dos seus premios Emerald Literati Award á Doutora en Economía Estefanía Mourelle, integrante do grupo de investigación C+D Group (Competitividade e Desenvolvemento Rexional na Unión Europea) da Universidade da Coruña, e membro de ECOBAS.

O artigo premiado recibiu a mención de “Highly Commended Paper”

Estes premios concédense dende fai vinte e cinco anos coa fin de recoñecer contribucións destacadas feitas por investigadores e investigadoras, ben como autores de traballos (en revistas científicas, libros e outros formatos que supoñan un fomento do coñecemento), ben como revisores. Neste sentido cómpre sinalar que existen diversas categorías de premios. Neste caso, o premio concedeuse pola autoría dun traballo de investigación que recibiu a mención de “Highly Commended Paper”. Isto significa que o artigo de Mourelle, titulado “Education and economic growth: an empirical analysis of nonlinearities” considérase unha das publicacións máis destacadas de 2019 dentro deste grupo editorial.

Premios sen convocatoria

Para estes premios non existe unha convocatoria “ao efecto” á que o persoal investigador poda enviar as súas candidaturas. Son os editores das revistas os que fan a elección dos artigos entre os publicados durante cada ano natural en revistas e libros do grupo editorial Emerald. O artigo da investigadora de ECOBAS fora publicado nunha revista indexada no Journal Citation Reports (JCR) do Social Science Citation Index e integrada no Grupo Emerald.

Ademais do prestixio e da visibilidade que outorga este galardón, o grupo Emerald ofrece moitas vías para difundir o recoñecemento como un Facebook ao efecto, ou o uso dun logotipo acreditativo.

Educación e crecemento económico


O artigo seleccionado trata de evidenciar se existe unha relación entre o nivel educativo dun país e o crecemento económico do mesmo. “As autoras, Laura Márquez-Ramos e eu, centramos o estudo no caso de España a nivel agregado e desagregado (comunidades autónomas), coa fin de detectar se a educación da poboación repercute de forma significativa na actividade económica do país. A particularidade do traballo é empregar modelos non lineais de series de tempo coa fin de explorar se existen limiares no nivel educativo, de tal forma que superalos ou estar por debaixo deles teña diferentes implicacións para o crecemento económico.  O traballo está enfocado na miña liña de investigación, que é a aplicación de modelos non lineais (en particular, de series de tempo) a fenómenos económicos. Se ben adoito aplicalos a variables macroeconómicas, neste traballo queríamos explorar como se comportan cando se aplican a outros ámbitos, como por exemplo á educación, onde non evidenciamos tradición de uso destes modelos”, comenta a investigadora.


Esforzo e traballo que se ve recompensado

“Non esperaba en absoluto o galardón. Foi unha gran sorpresa cando dende o Grupo Emerald nos comunicaron a decisión, indicando que o artigo era, a xuízo do equipo editorial, un dos máis excepcionais que viron ao longo de 2019. Sen dúbida supón unha forte satisfacción persoal e profesional, pois non é de todo habitual recibir mencións no eido da investigación. Aínda que o premio se refire a un traballo en particular, eu o entendo como un recoñecemento tanto á liña de investigación na que maioritariamente centro os meus esforzos, como ao froito da colaboración con outros autores, supoñendo sen dúbida un impulso á miña traxectoria investigadora”, afirma a doutora.

A investigación, un traballo continuo

“Sigo permanentemente investigando e teño pensado seguir desenvolvendo traballos na liña na que estou máis especializada, que é a aplicación de técnicas estatístico-econométricas para a análise de fenómenos económicos onde o tempo xoga un papel esencial. En particular, continúo explorando a aplicación de modelos non lineais de series de tempo a ámbitos da economía onde non é tradicional o seu emprego como son a educación e o desenvolvemento sustentable (dous campos que resultan do meu interese), pois considero que teñen un enorme potencial. Igualmente, traballei e estou a traballar, en proxectos vinculados ao estudo de fenómenos económicos (e económico-empresariais) nos que aporto outro tipo de metodoloxías, por resultar máis axeitadas; con isto ademais estimulo a aprendizaxe continua, a cal resulta fundamental na investigación”, aclara a doutora Mourelle.