Defensa de tese doutoral: "Issues on the measurement of opportunity inequality" por Hugo del Valle-Inclán Cruces (UVigo)

Luns 15 de febreiro
10.30h
Acto de defensa por videoconferencia

Hugo del Valle-Inclán Cruces
Título: Issues on the measurement of opportunity inequality
Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial.

Acceso sala virtual:


Seminario de tese: "Efficiency and sustainability in the food sector: Critical assessment of circular economy lead indicators for water policy development" por Nadin Ozcelik (UVigo)

Mércores 10 de febreiro
15.00h
Seminario de tese por videoconferencia

 

Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Coa colaboración de ECOBAS

Acceso sala virtual:


Defensa de tese doutoral: 'Entrepreneurial Barriers: from Entrepreneurial Intention to Entrepreneurial Action', por Antonio Jose Monteiro de Oliveira (Universidade de Vigo)

Mércores 29 de xullo
12.00h
Salón de Graos, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (Vigo)

Antonio Jose Monteiro de Oliveira

Título: Entrepreneurial Barriers: from Entrepreneurial Intention to Entrepreneurial Action
Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Coa colaboración de ECOBAS


Defensa de tese doutoral: 'Essays in international finance with a new-keynesian perspective', por Edgardo Efrén de Vera Jovero (Universidade de Vigo)

Luns 27 de xullo
10.00h
Acto de defensa por videoconferencia

Edgardo Efrén de Vera Jovero
Título: Essays in international finance with a new-keynesian perspective
Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Coa colaboración de ECOBAS


Defensa de tese doutoral: 'The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries', por Amândio Francisco Caridade da Silva (Universidade de Vigo)

Xoves 16 de xullo
12.00h
Acto de defensa por videoconferencia

Amândio Francisco Caridade da Silva
Título: The Impact of the Intellectual Capital in Portuguese and Galician (Spanish) Companies in Timber and Related Industries
Organiza: Programa de Doutoramento Interuniversitario en Análise Económica e Estratexia Empresarial. Coa colaboración de ECOBAS