A Dirección do Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS acorda publicar a

1ª CONVOCATORIA 2022 DE AXUDAS ECOBAS PARA O FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DE I+D+i

  Se seleccionaches 'Persoal non permanente', indica que investigadora ou investigador permanente apoia a túa solicitude

  ***
  DATOS DA ACTIVIDADE:

  Data de inicio da actividade:
  Data de finalización da actividade:

  Custo total estimado:

  Impacto esperado:

  Tipo de gastos para os que se solicita a axuda:

  ***
  AXUDAS SOLICITADAS PARA A MESMA ACTIVIDADE

  ***
  Se dispós dun programa da actividade ou información adicional, podes subila aquí nun único arquivo: