Conferencia Externa: Pablo Amster - "Matemática para tus oídos: de Pitágoras a Xenakis”

Resumen: Cuando escuchamos una melodía, rara vez pensamos en números, proporciones o logaritmos. Sin embargo, muchas veces hemos oído decir que la música es matemática. ¿Qué relación hay entre ambas disciplinas? Las conexiones son múltiples, y se manifiestan en aspectos tales como la simetría, las proporciones, las relaciones numéricas entre frecuencias e intervalos, el ritmo o las reglas de la armonía. En esta charla presentaremos algunos de estos temas, en un breve recorrido que nos llevará desde Pitágoras a Xenakis.

JRC B2 Seminar: "Ensuring a just energy transition: a distributional analysis of diesel tax reform in Spain with stakeholder engagement" - Eva Alonso-Epelde y Manuel Tomás

Abstract

In Spain, the increase of the tax on diesel has sparked passionate debates. Arguments against it stressed its potential adverse effects on the economy and society. In this paper, we shed light on the distributional impact of raising the excise tax on diesel to the same level as on gasoline for final consumers and various compensation schemes jointly designed with several stakeholders. Results confirm that raising the diesel tax without offsets would have slightly regressive effects, with rural and middle-income households being the most affected in relative terms. However, the effects become progressive when the co-designed offsetting schemes are implemented.

Speaker

Eva Alonso-Epelde is a researcher from the Basque Centre for Climate Change (BC3). Her research is focused in the field of energy transition to a low-carbon economy. She is currently developing her PhD in socioeconomic assessment of climate policies with gender perspective.

Manuel Tomás is a researcher at the Basque Centre for Climate Change and is developing his Ph.D. Thesis in Economics at the University of the Basque Country. Before that, he worked as an Associate Lecturer at the University of Castilla-La Mancha. His research focuses on modelling consumer behaviour using different economic models to assess the macroeconomic, distributional, and environmental effects of energy and climate policies.


III PRICIT Doctoral Workshop

O III PRICIT Doctoral Workshop convoca a todo o persoal doutoral interesado a presentar as súas propostas de investigación para a súa revisión e retroalimentación.

As propostas de investigación deben incluír, normalmente, a seguinte estrutura:

  • Introdución/enunciado do problema/definición.
  • Breve revisión bibliográfica.
  • Desenvolvemento conceptual.
  • Metodoloxía proposta.
  • Resultados previstos.

Cada presentación someterase a un proceso de revisión. Acéptanse tanto as ideas en fase inicial coma os proxectos máis avanzados, pero deben estar o suficientemente desenvolvidos como para que a retroalimentación poida ser útil.
O Workshop tamén ofrece dous debates principais, e a oportunidade de recibir asesoramento sobre a elaboración da estratexia máis eficaz para a redacción e presentación de traballos en revistas de prestixio.

A actividade é gratuíta (as comidas e cafés están incluídos) e é posible asistir sen presentar ningún traballo. O alumnado de doutoramento nas fases iniciais, que aínda non teña desenvolvido unha proposta, tamé será benvido, e se lle anima a asistir.

 

Datas importantes:

Todas as solicitudes serán en inglés e deben ser enviadas a  nun único  arquivo de PDF. As dúbidas poden ser enviadas ao mesmo email.

  • Data límite para envío de propostas: 15 de febreiro de 2023
  • Notificación de aceptación: 28 de febreiro de 2023

 

Toda a información: PhD Doctoral Workshop_III_PRICIT_2023