research

DO WE COLLABORATE?

If you want to suggest a collaboration, please contact us:
 • e-mail:
 • Phone number: (+34) 986 81 87 41
 Or complete this form

  Data about the collaboration

  Proposal description:

  Please, upload all the documents that can be important to know the proposal details

  I accept the Privacy Policy*

  COLABORAMOS?

  Se queres propoñer unha colaboración a ECOBAS para desenvolver un proxecto de investigación, contacta con nós.

   Datos sobre a colaboración

   Descrición da proposta:

   Por favor, achega todos os documentos que poidan ser importantes para coñecer os detalles da colaboración proposta.