25/05/2018

Seminar: José Moyano Fuentes (University of Jaén) & Pedro Martínez Jurado (Defense University Center, Zaragoza)

Friday, May 25th
12.00h

Seminar room 7, School of Business and Economic Science (UVigo)

José Moyano Fuentes
Title: Configuración e mecanismos de flexibilidade na cadea de subministración

Pedro Martínez Jurado
Title: Sustentabilidade da cadea de subministración: Valorización de residuos e subprodutos, e avaliación do nivel de implementación de ‘Lean Management’ 

Organized by: ECOBAS