08/03/2023

Doctoral Dissertation Defense: António Pedro Gonçalves Nunes (University of Santiago)

“Como afecta o crowdsourcing nos prezos e na satisfacción do cliente: o caso de Airbnb”

Direction: Xosé Antón Rodríguez González e María Luz Loureiro García

Interuniversity Doctoral Program in Economic Analysis and Business Strategy

Wednesday, March 8th , 10.30h (CET)
Virtual: Teams