Convocatoria de contratación no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Málaga

Desde o departamento de Economía Aplicada (Estrutura Económica) da Universidade de Málaga, gustaríanos informarlles nesta sección das convocatorias de contratación de persoal dispoñibles por parte da Universidade de Málaga na área de Economía Aplicada.

De igual forma, entre as liñas de investigación do departamento, destacan a análise económica rexional, turismo e medioambiente, economía laboral, discriminación por razón de xénero, déficit de cualificacións, produtividade e salarios na hostalería, desaxuste educativo e ocupacional no mercado de traballo, innovación e ecoinnovación en sectores produtivos, entre outras. Con todo, o posible candidato terá plena liberdade para desenvolver a súa propia liña de investigación. Para máis información sobre o departamento, pode visitar a súa páxina web na ligazón.

A contratación de persoal do departamento, tras a convocatoria realizada pola Universidade de Málaga réxese polo baremo aprobado por esta e pola normativa de cada centro que o desenvolve, sendo un requisito necesario o estar acreditado pola ANECA para a figura docente universitaria á que se concorre. Entre os méritos valorables, destacan a formación académica do candidato, a docencia impartida nesta área, as publicacións en revistas indexadas e as estancias en centros de investigación internacionais. Para máis información sobre a solicitude do concurso á praza, prazos para solicitar e sobre os baremos aplicables, recoméndase encarecidamente aos candidatos revisar a normativa na seguinte ligazón.

Se tras a revisión da información mencionada teñen algunha dúbida, poden contactar co secretario do departamento o Dr. D. Juan Antonio Campos Soria, enviándonos un correo electrónico a .

 

Descargar anuncio axudante a Doctor

Descargar a convocatoria do Boja