20 de decembro de 2022

Novas express – Sumario de Nadal – María Loureiro

A directora científica de ECOBAS destaca varios feitos do presente ano:
– A súa participación e codirección dun paquete de traballo no programa de ciencias mariñas, onde participan as 3 universidades galegas, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR) https://cetmar.org/plan-de-ciencias-marinas/
– O Programa  Oportunius de Gain para os vindeiros 2023-2024
– A futura organización en Santiago de Compostela en setembro de 2023 da conferencia BIOECON (polo xeral organizada na U de Cambridge, king’s College).
– O nomeamento como membro do novo consello científico do Real Instituto Elcano