INVESTIGACIÓN

ECOBAS conta cunha axenda de investigación plenamente aliñada cos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible (ODS), enfocada nos retos globais ós que ten que facer fronte a sociedade: o cambio climático, a desigualdade, as políticas económicas, a innovación, a saúde…

RELACIÓN COA CONTORNA

ECOBAS ten a misión de converterse nun motor de cambio a través da xeración de coñecemento de calidade, axudando a resolver os problemas e necesidades da sociedade, contando cunha nutrida traxectoria de traballo e colaboración cunha ampla variedade de axentes.

FORMACIÓN

O capital humano é un piar fundamental para calquera organización, e cobra máis importancia se cabe no eido da investigación e o desenvolvemento. Dende ECOBAS promovemos tanto cursos de posgrao (doutoramento e mestrado) coma outro tipo de actividades formativas de interese, destinadas á comunidade universitaria e á sociedade en xeral.

Séguenos en Twitter

[custom-twitter-feeds]