GOBERNANZA

Son órganos colegiados de gobierno y dirección de Ecobas:

  • Consello Rector
    • Juan Perez
    • Almudena López
  • Comité Científico e de Innovación
  • Comité Asesor Externo
  • Equipo Directivo

[wpda_org_chart tree_id=6 theme_id=50]