Compromiso de vinculación a ECOBAS

Para finalizar o proceso de vinculación ó Centro Interuniversitario ECOBAS é preciso cumplimentar o seguinte formulario.

Instrucións: 

 1. Cumprimenta os campos solicitados (os marcados cun * son obrigatorios)
 2. No caso de contar con persoal que queiras incorporar na túa vinculación ó Centro, indícao no apartado correspondente, e cubre os datos solicitados para cada unha das persoas que se desexen incorporar (no propio apartado se indica que tipo de perfís se podería incorporar). No caso de non ter persoal asociado, podes pasar directamente ó final do formulario
 3. Sube o documento de compromiso de vinculación recibido por correo electrónico cuberto e asinado (preferentemente con sinatura dixital), en formato PDF. No caso de que o teñas asinado manualmente (en papel) achega unha copia escaneada e envía o orixinal por correo ordinario a:
  ECOBAS
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Campus Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo
 4. Dalle a enviar. Recibirás unha copia no correo electrónico indicado (se non o recibes o mesmo día, revisa o buzón de correo non desexado)

  --------------------------------------------------

  Declaro o desexo de incorporar á miña vinculación (marcar o caso ou casos que apliquen):

  En caso afirmativo do apartado anterior proceda a cumprimentar a información do persoal a continuación. ECOBAS procederá a contactar con este persoal unha vez reciba o seu compromiso de vinculación.

  • Artigo 16.b) Investigadores/as vinculados/as non permanentes: persoal investigador contratado con cargo a programas ou proxectos de investigación de acordo co marco normativo aplicable, que ostente o título de doutor.

  • Artigo 16.c) Investigadores/as en formación: terán esta consideración os/as investigadores/as con contratos predoutorais ou posdoutorais iniciais obtidos en convocatorias competitivas, baixo a dirección ou codirección dun investigador/a vinculado/a a ECOBAS.

  • --- Investigador/a 1:

   --- Investigador/a 2:

   --- Investigador/a 3:

   --- Investigador/a 4:

   --- Investigador/a 5:

   Observacións Achega aquí o documento de compromiso asinado, en formato PDF*